กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Veronika. Tennis Girl

from cache
Time: 52.59299