ตัวอย่างการถ่ายภาพชายหาดและชุดว่ายน้ำ

  • เป็นเวลากว่า 5 ปีครึ่งแล้ว ที่ผมอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ในช่วงเวลานี้ ผมได้ถ่ายรูปไปกว่า 120 ตัวอย่างของการถ่ายภาพพอร์ทเทรตและภาพชายหาด
  • ช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติม
    ตรวจสอบคิวว่าง
    ไม่ซื้อไม่เป็นไร
    เช็คราคา