พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน

  • ในวันสำคัญนี้ งานหลักของผมไม่ใช่การถ่ายภาพสวยๆ แต่เป็นการบันทึกความรู้สึกทั้งหมดที่อบอวลอยู่ในบรรยากาศลงบนภาพถ่าย ความรู้สึกอันร้อนแรงที่แฝงอยู่ในพิธีจะถูกเติมเต็มโดยทิวทัศน์ของเกาะสมุย ผมจะทำสุดความสามารถให้คุณได้สัมผัสถึงความสุขในทุกวินาทีของงาน
  • ช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติม
    ตรวจสอบคิวว่าง
    ไม่ซื้อไม่เป็นไร
    สอบถามราคา
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-017-ver-ce4d8521d6. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ira_Fabri_088fb506199c5. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_06290f13e3821. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Jessica-Hansel-115-1907495c41. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-0349f697b8aba. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 anastasia-michael-258b4772e0423. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_8560e51269ba30. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_686415bb56931f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 unnamedf1f5141b4b. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_2099_int5ec4531d39. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-0688525059714. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ronza_0664f0877b394. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_75865994536bd3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-218-bf73b35233. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 frank-miranda-wed-016-03504f19ec. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Kostya_Diana_163c33e216c2a. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_18616f6fa00ab7. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-059c57713d5a9. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ryan-Chelsie-038-1-c5a8720cb6. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_04018c56e2cd70. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-05753f2a01d6e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-105909bb1b70e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Jessica_Hansel_23511a0c27cd1. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 PhotoStory-0313bca42f039. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 PhotoIzbr-40909bb1b70e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ryan-Chelsie-057-1-03504f19ec. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_263921ac937b15. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Samui-063cc008db86c. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 PhotoStory-01573584e159d. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Chelsea_Mike_249_283cb78331b4ca6c6ce4. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 celine-anthony-137b7f9ce77cb. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_3714975a2df3a5. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Wed_Sveta_14f0877b394. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Sasha_Alena_046909bb1b70e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-6255e1b3f835. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-150204f42ffbf. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 PhotoStory-0309d7ddc43a5. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ramon_Jami_2036c2bcd90e3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_371950effd20bb. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ryan-Chelsie-051-c5a8720cb6. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ira_Fabri_206_6c8edcb50dd516d13f10. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-121_(1)302e384c8c. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 image249e685564. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-10268d1692462. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-013c78c85946a. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Angela_Eddy_blog_73_fe8045366f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_7089a359832709. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Kostya_Diana_109144ccd4f9b. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-489adde1828f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Sasha_Anya_071b4b70700aa. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 PhotoStory-0181be758e65f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_1591e110123d57. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-380b4aefa19c. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_162909bb1b70e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-085664d1e8859. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-100_3369d8cfe15. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_161dae18e3844. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Angela_Eddy_blog_75_22da0fcf23. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_96896005fee6d7. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Tom_and_Sarah_0541a1edf245e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-552a4a0fdf36. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_092_(2)8beb7e5285. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DO_Photo-1708e855f394. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-090f176a297c5. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_6357-21425403315. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_040_(2)9b190a7b4f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_4579-1_starsc3861eb5d8. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 kathrin-sebastian-11133de582cc7. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-085_(1)c7ccc7321f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_363393e199a3a8. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-032a5616b7517. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Tom_and_Sarah_017f0d70b0e01. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_4557_stars3626f29a7b. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_621948893d0fe2. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-61ff110cc2a4. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_0582987d0d926e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-10727e4b23056. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_42424fba09fbc0. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-110_(1)637800d933. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_0216b3e3bef3e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_4523_280b8469a4b. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Angela_Eddy_blog_51_6f440dda08. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Jessica_Hansel_068bd26434cb8. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_0818b915b4f67f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Ryan_Chelsie_1098a02dfb37e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_002_2_min5b46cf6ff9. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DO_Photo-12b4a5793428. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_8579f051268c48. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-965f48f3f4d. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Irakliy_Olga_325f76754abb9. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_5865.CR2d5e34fe943. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Jessica_Hansel_216dbdf16710c. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 DMS_55227ea346bb57. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Angela_Eddy_blog_49_b915b4f67f. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Andrey_Vika_1545994536bd3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo_162dc2370264a. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-4745a5f10a07. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Tom_and_Sarah_22835813fcb3b. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Tom_and_Sarah_196142322c865. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Photo-062_2da733439a1. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน. photo1 Tom_and_Sarah_0496d623a6346. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
ภาพถ่ายทิวทัศน์เกาะสมุย พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว

He made us feel so comfortable and had such a fantastic eye for details Thank you Dimas! ชมการถ่ายทำทั้งหมด

ฉันชอบผลงานที่เห็น และรีวิวที่ได้อ่าน!


เช็คราคา ตรวจสอบคิวว่าง

ช่างภาพแต่งงานนอกสถานที่ เกาะสมุย ประเทศไทย

โดยส่วนตัวแล้ว สิ่งที่ผมชอบที่สุดในการเป็นช่างภาพ คือการได้ร่วมสนุกไปกับลูกค้าในงาน ลูกค้าของผมไม่ต้องคิดว่าจะโพสท่าแบบไหนหรือจะแต่งหน้าอย่างไร เพราะว่าแสงแดดและท้องทะเลได้รับหน้าที่ของช่างแต่งหน้าไปแล้ว บรรยากาศของเกาะสมุยมีทั้งความผ่อนคลายและความรื่นเริง มันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่ความเป็นธรรมชาติของมัน ทำให้บรรดาคู่รักที่ร่วมงานกับผมหลายๆคู่ ไม่ต้องถามหาคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีโพสท่าเลย แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยรู้ถึงขั้นตอนการถ่ายรูปแบบมืออาชีพมาก่อนก็ตาม

ชายหาดที่ทอดยาวไม่สิ้นสุด รวมทั้งชุมชนที่มีชีวิตชีวา ทั้งตลาด วัด สปา และพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนเกาะสมุย ล้วนเป็นสถานที่ที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยว แน่นอนว่าช่างภาพมืออาชีพย่อมไม่พลาดกับวินาทีเหล่านี้ คู่รักที่ร่วมงานกับผมนั้น นอกจากจะได้รับภาพถ่ายตามพิธีการแล้ว ยังจะได้รับภาพในส่วนที่เป็นตัวของตัวเองอีกด้วย

ในความคิดของผมนั้น สิ่งที่ช่างภาพแต่งงานทุกคนต้องรู้ คือวิธีการรวมความเป็นธรรมชาติกับการจัดฉากหน้ากล้องไว้ด้วยกัน ในพิธีแต่งงานอาจมีบางสิ่งที่ “จำเป็นต้องมี” เช่น การแลกคำมั่นสัญญา การมอบแหวนแต่งงาน การจูบ หรือการจ้องหน้าของคนรัก แต่ความโรแมนติกนั้นก็ไม่จำเป็นต้องจบที่ประเพณีและพิธีรีตองอย่างเดียว คุณยังสามารถกระโดดโลดเต้น พูดเล่นกัน หรือปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสนุกในงานก็ได้ เพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงและความจริงใจของคุณถูกแสดงออกมา

การแต่งงานบนเกาะสมุยนั้น เป็นประสบการณ์ที่คู่รักหลายๆคู่ล้วนจดจำไปตลอดชีวิต หากคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นี้ คุณย่อมต้องการที่จะเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดไป ไม่คิดว่าอัลบั้มแต่งงานสวยๆจะเป็นเครื่องหมายแทนความรักและความโชคดีของคุณหรือ?