พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว

  • รูปภาพของครอบครัวในยามที่ไปเที่ยวด้วยกัน มักจะนำพามาซึ่งความเบิกบานใจเสมอ แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาพก็คือความรู้สึกของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดของการถ่ายภาพเด็ก คือตัวเด็กจะต้องรู้สึกสนุกและปราศจากความเครียด เพื่อให้รอยยิ้มอันเป็นธรรมชาติของพวกเขาถูกบันทึกไว้ตลอดไป
  • ช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติม
    ตรวจสอบคิวว่าง
    ไม่ซื้อไม่เป็นไร
    เช็คราคา
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Julia-Flo-046-b0d75ad741. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo27e1b8f93e66. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Julia_Flo_1048a20b799d3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-050f6dc2afff2. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_0516d6fda2990. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_13db355cc6fc. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_1623b91077f4. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo06324b3b2221. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-036a58c0aae7c. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-044808ffea014. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-386805c9ae79. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-016e7d48f48c8. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_5526_ec38705122. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-008d453144925. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_007_b83bd0aa59. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 NSbj6ECTO91425492025. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_27793a224021. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-039cb3b56b658. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_0656_int882055c334. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_105d1e75dbbb. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_44aec869b857. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-027552b06cca4. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_8940e8c188a46a. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_284651e88def. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_021ff7ecd7085. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_128b83bd0aa59. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-21c5b6865bd3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_5852_f336a1f8c3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_04_440e84bbf6. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_78983a55dbedfe. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-36b4d0424d20. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_8114044df835cd. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-022626d7e6dff. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_101debaaedd21. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-023f0563c363b. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 2_m3c661c007d. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_02587dc4a4721. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-37ca4082f7e4. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_78735e3a7add4c. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_756518560f07e4. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-034a08470bbfc. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 fgMTpGtssC1425492024. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-07_1848c35d2fb. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 DMS_5722f336a1f8c3. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-237c3b5369e9. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo_139_(1)81393ed04e. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-011-1940f21e3fc. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-10444b910a49. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-05fcd3287690. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-04_1648661fa88. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-13-171e67fccb9. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-03a6aa3c3fd5. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว. photo1 Photo-06_153157786e2. Dimas Frolov. Koh Samui Photographer. DimasFrolov.com
พอร์ตโฟลิโอ ภาพพิธีแต่งงาน คลอดบุตร, การถ่ายภาพทารกแรกเกิด

He made us feel so comfortable and had such a fantastic eye for details Thank you Dimas! ชมการถ่ายทำทั้งหมด

ฉันชอบผลงานที่เห็น และรีวิวที่ได้อ่าน!


เช็คราคา ตรวจสอบคิวว่าง

พอร์ตโฟลิโอ ภาพเด็กและครอบครัว


หากคุณไม่เคยคิดจะถ่ายรูปเลย มันก็ฟังดูแปลกๆนะ แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะมันคือการตัดสินใจของคุณเอง มุมมองที่พ่อแม่มองดูลูกสามารถถูกบันทึกไว้ได้ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการถ่ายรูปกับลูกๆ


คุณอาจจะมีภาพถ่ายมากมายที่ถ่ายด้วยกล้องธรรมดา แต่ภาพที่ถ่ายโดยมืออาชีพและสามารถนำไปอวดเพื่อนหรือใส่กรอบประดับบ้านได้นั้น นับเป็นสิ่งที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง


จ้างช่างภาพมืออาชีพเถอะ ถือว่าทำเพื่อตัวคุณเองและลูกๆของคุณ แล้วคุณจะไม่เสียใจภายหลัง


ถ้าคุณได้ลองถ่าย คุณก็จะเข้าใจ :) ผมจะเป็นช่างภาพให้ครอบครัวของคุณเอง ไม่ว่าจะวันเกิด วันหยุด หรือแค่อยากถ่ายรูปเล่นๆก็ตาม คุณสามารถเก็บรักษาบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครของครอบครัวคุณไว้ได้ตลอดไป