กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Grigory
ROLE=

from cache
Time: 37.498