กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
David & Rebecca

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก