📝 บล็อก

  • การถ่ายภาพแต่งงาน

    รายละเอียดและคำแนะนำในการถ่ายภาพแต่งงาน เขียนโดยช่างภาพมืออาชีพผู้อาศัยอยู่บนเกาะสมุย ประเทศไทย
  • การถ่ายภาพพอร์ทเทรต

    การถ่ายภาพพอร์ทเทรตประเภทต่างๆ เคล็ดลับและคำแนะนำโดยช่างภาพมืออาชีพบนเกาะสมุย ประเทศไทย
  • การถ่ายภาพครอบครัว

    การถ่ายภาพเด็กและครอบครัวจำเป็นต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก นี่คือตัวอย่างการถ่ายทำและข้อแนะนำต่างๆสำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้
it's from cache file /home/dimasfrolov/public_html/cache3/di-mas.com--blog--js----dd4cf24130acf631bb3ce5e063ef6a4d.html
Execution_time: 7.18784 msec