กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
Sherline & Nirmal

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก

from cache
Time: 6.33717