กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
Luis & Angelee

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก