กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
Lasse & Pirilti

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก