กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
Kapo & Homan

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก

from cache
Time: 9.02104