กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
Harshitha & Royal

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก

from cache
Time: 7.99012