กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Thandar Hlaing

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต

from cache
Time: 14.12702