กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Majk Spirit

from cache
Time: 29.93917