กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
Model on a Bike

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต

from cache
Time: 6.48117