กระบวนการถ่ายภาพครอบครัว
Pavlo & Violetta with children

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพเด็กและครอบครัว

from cache
Time: 9.84097