กระบวนการถ่ายภาพการขอแต่งงาน
Mark to Geraldine

ตัวอย่างการถ่ายภาพขอแต่งงาน