กระบวนการถ่ายภาพเลิฟสตอรี่
Anthony & Ariel

ตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายภาพหมั้นและภาพคู่รัก