กระบวนการถ่ายภาพพอร์ทเทรต
การถ่ายรูปม้าที่สมุย
ROLE=

from cache
Time: 26.263